Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

 

Irish-medium Professional Development

The College will be offering Irish-medium professional development for teachers and classroom assistants who work in the Irish-medium sector. A new M-level specialist option has been designed in Irish-medium Education. Bursaries for the following courses have been provided by the Department of Education through the Council for Irish-medium Education.

Irish-medium Semester Two Modules

February 2018 - Dates and times to be confirmed.

 

EDC7044   An Fhoghlaim a Chur Chun Cinn i Suíomhanna Luathbhlianta Lán-Ghaeilge / Promoting Learning in Early Years Irish-Medium Settings
EDC7058   Oideolaíochtaí na Gaelscolaíochta agus Inniúlacht Teanga don Mhúinteoir Iar-Bhunscoile in Earnáil na Gaeilge / Irish-Medium Pedagogies and Language Proficiency for the Post-Primary Irish-Medium Teacher

 

Applications forms for the course are available for download here or may be obtained from the Academic Registry.

 

For additional information on the College's provision for the professional development of Irish-medium teachers please contact

 

Eibhlín Mhic Aoidh,

02890268293

 


 

Cúrsa Gaeilge

Irish Language Course for Classroom Assistants and Ancillary Staff in Irish-medium Schools

Tuesday, 7 March and 8,March 2018 (9:30 am - 3:30 pm)

 

 

An important development in Irish-medium provision at St Mary’s is the Irish Language Course for Classroom Assistants and Ancillary Staff. We are very pleased to be able to contribute to the professional development of staff who are working in an Irish medium environment. This course has been designed for Classroom Assistants and ancillary staff working in other areas, e.g. administration and catering. The funded course will be offered at three levels of competence in Irish – beginner, intermediate and advanced.

 

 

Course Venue:   St Mary's University College, Belfast

 

 

The course is funded by the Department of Education and supported by Comhairle na Gaelscolaíochta.

Application forms for the course may be requested from Academic Registry. Forms can also be downloaded for return by post/ fax or an electronic form may be completed and returned by email.

 

Beidh an cúrsa seo dírithe ar riachtanais na gCúntóirí Ranga agus na mball den fhoireann choimhdeach sa scoil. Tá muid thar a bheith sásta go dtig linn riar ar na riachtanais forbartha gairmiúla atá ag baill foirne i dtimpeallacht lán-Ghaeilge. Dearadh an cúrsa seo do Chúntóirí Ranga agus do bhaill foirne atá ag obair i réimsí eile – m.sh. riarachán, lónadóireacht. Déanfar freastal, taobh istigh den chúrsa, ar 3 leibhéal cumais sa Ghaeilge – tosaitheoirí, idirmheánach agus ardleibhéal. .

 

Venue:   Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste

 

 

Beidh an cúrsa á mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus tugtar aitheantas do thacaíocht ó Chomhairle na Gaelscolaíochta.

Féadfar iarratais a fhoirmiú don chúrsa a íoslódáil nó a iarraidh ón Oifig Iontrála.

 

Further Information / Tuilleadh eolais:

Dr Gabrielle NigUidhir (Senior Tutor)

028 90327678

Graham Foster (Administrative Officer)

028 9026 8279

Linda Fegan (Administration Officer)
028 90268295


Irish-medium Summer School Module

Monday 4th  – Wednesday 6th July (10am- 4pm)

 

EDC7076 Gaeilge na Gaeltachta/ Study of Native Irish Speech

This two day course that aims to develop students’ understanding and competencies by providing opportunities to promote and facilitate a high standard in oral and written use of the Irish language and to disseminate information regarding valuable sources (both traditional and electronic) for advancing language skills relating specifically to written and oral accuracy and eloquence.

 

Bursaries may be available for this course, subject to funding by the Department of Education.

 

Applications forms for the course will be available from the Academic Registry.

 

For further information please contact the module tutor:

 

 

Pádraig de Bléine       

02890 268239