Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy
Gaeilge Gaeilge

Irish and Irish-medium Staff

Dr Gabrielle Nig Uidhir Dr Seán Mac Corraidh Dr Eibhlín Mhic Aoidh Mr Padaí de Bléine
Photo of Dr Gabrielle Nig Uidhir Photo of Dr Sean Mac Corraidh Photo of Dr Eibhlin Mhic Aoidh Photo of Mr Padai de Bleine
Teagascóir Sinsearach Forbartha

Senior Tutor for Development

Comhordaitheoir ar an TICO don Iar-Bhunoideachas Lán-Ghaeilge

Co-ordinator of Irish Medium Post Primary PGCE

Léachtóir Sinsearach
san Oideachas trí
mheán na Gaeilge

Senior Lecturer in
Irish-medium Education

Léachtóir Sinsearach Roinn na Gaeilge

Senior Lecturer in Irish Department

Mr Séamas Ó Donnghaile Mr Micheál Martin Mr Pádraig Mac an tSaoir
Photo of Mr Seamas Ó Donnghaile Photo of Mr Micheal Martin Photo of Mr Padraig Mac an tSaoir
Léachtóir Comhlach Léachtóir Comhlach Léachtóir Comhlach
Associate Lecturer Associate Lecturer Associate Lecturer

An tÁisaonad
Mr Ciarán Ó Pronntaigh Mrs Jacqueline de Brún Mr Ciarán Ó Dornáin Mr Colm MacAindreasa Mr Gabhán Ó Dochartaigh
Photo of Mr Ciaran O'Pronntaigh Photo of Mrs Jacqueline de Brun Photo of Mr Ciaran O Dornain Photo of Mr Colm MacAindreasa Photo of Mr Gabhan O Dochartaigh
Bainisteoir Comhairleoir Oideachais Riarthóir Teicneoir Eagarthóir
Manager Education Adviser Administrator Technician Editor