Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

 

Fáilteofar roimh pháipéir thaighde ar ghné ar bith den Ghaelscolaíocht, lena gcur i láthair
ag Comhdháil ar an Ghaeloideachas i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, 3 Bealtaine 2017.
Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha
agus an taithí ghairmiúil a léireofar an treorú sin. Meastar go mbeidh suim ag cleachtóirí,
ceannairí, taighdeoirí agus lucht pleanála sa chomhdháil.
Más mian leat cur i láthair a mholadh don chomhdháil, iarrtar ort achomaireacht 250 focal a
chur chuig an seoladh thíos faoi 24 Feabhra 2017: comhdhail@smucb.ac.uk

Fóram mac léinn
Reáchtálfar ceardlann do mhic léinn taighde mar chuid den chlár. Más suim leat cur i láthair
a bhunú ar thaighde máistreachta nó dochtúireachta, iarrtar ort sin a chur in iúl le
d'achomaireacht, le do thoil.

Cur i láthair
Mairfidh gach cur i láthair 15 bhomaite agus fágfar 15 bhomaite do phlé ina ndiaidh.

Páipéir
Ba mhaith leis an ITOL rogha páipéar ón chomhdháil a fhoilsiú ar Taighde agus Teagasc 7.
Iarrfar cóip de pháipéir (6000 focal) faoi 13 Aibreán 2017.

Critéir Achoimre Clárú
Tuilleadh eolais:
comhdhail@smucb.ac.uk