Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy
Admissions Widening Participation Image

College Open Days photo

1.30 pm – 3.00 pm Céadaoin 18 Deireadh Fómhair 2017

Tá an Teastas Iarchéime san Oideachas (TICO) dírithe ar chéimithe a bhfuil ard líofacht sa Ghaeilge acu agus ar mian leo bheith cáilithe ina múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge. Gheobhaidh tú eolas ar na gnéithe seo a leanas ag an tseisiún dhátheangach seo::

  • Coláiste Ollscoile Naomh Muire- cé muid féin agus saol an Choláiste
  • Gnáthaimh iarratais agus iontrála
  • Clár TICO sa Bhunscolaíocht agus san Iar-bhunscolaíocht

Beidh deis ann ceisteanna a chur má tá níos mó eolais de dhíth. Más maith leat freastal ar an tseisiún eolais, iarrtar ort dul i dteagmháil leis an Chlárlann Acadúil faoi 12.00 Aoine 13 Deireadh Fómhair 2017.

Beidh fearadh na fáilte romhat go Coláiste Ollscoile Naomh Muire.

Muna bhfuiI tú ábalta freastal ar an tseisiún ach gur mhaith leat pacáiste iarratais a fháil, gabh i dteagmháil leis an Chlárlann Acadúil trí ríomhphost agus luaigh do sheoladh baile sa teachtaireacht.

Rphost an Chlárlann Acadúil nó guthán 028 90268320

1.30 pm - 3.00 pm on Wednesday, 18th October 2017

This Postgraduate Certificate in Education (PGCE) is designed for graduates with a high degree of fluency in Irish who wish to become qualified teachers in Irish-medium schools. At this bilingual session you will find out about:

  • St Mary’s University College - who we are and life at the College
  • Applications and Admissions procedure
  • The PGCE programme

There will also be an opportunity for questions should you wish to find out more. If you would like to attend this session please contact Academic Registry by 12.00 noon on Friday, 13th October, 2017.

We look forward to welcoming you to St Mary’s.

If you are unable to attend and wish to receive an application pack, please contact Academic Registry via email, and include a postal address.

Email or telephone the Academic Registry on 028 90268320

 

Insight into the Liberal Arts Open Day

Insight into the Liberal Arts Open Days are normally held in April each year. Details are published in March including arrangements for booking a place.

Undergraduate Open Event

Open Days are normally held for undergraduate courses in September each year. Details are published in June including arrangements for booking a place.

Mature Students/Adult Returners Open Days

Open Days are normally held for mature students/adult returners in November each year. Details are published in October.