Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy
Student Experience

 

 

Tá sé mar aidhm ag an Chumann Gaelach Coláiste Ollscoile Naomh Muire an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na mic léinn agus an teanga a choinneáil beo thart ar an Choláiste. Bíonn neart imeachtaí éagraithe ag an Chumann i rith na bliana - oíche airneáil, Dinnéar na Roinne agus turas chuig Oireachtas na Samhna. Tá an t-ádh linn go bhfuil an Choláiste í féin suite i gcroí-lár na ceathrún Gaeltachta agus mar sin de, bíonn an Ghaeilge le cluinstin taobh istigh agus taobh amuigh den Choláiste. Tá an Chultúrlann trasna an bhóthair ón Choláiste agus tá muid congárach don Chumann Chluain Árd, áiteanna ina mbíonn an Ghaeilge labhartha i dtolamh . Déantar iarracht cultúr na Gaeilge a chur ar fáil d’achan duine atá páirteach agus tá fearadh na fáilte roimh baill nua den Chumann i gcónaí.

The St Mary’s University College Irish Society aims to promote Irish language among students and to keep the language itself alive around the College itself. The society organises a number of events during the year including a night of traditional Irish music and storytelling, a Christmas Dinner and a trip to Oireachtas na Samhna. The College itself is situated in the heart of the Gaeltacht Quarter, and the language can be heard both inside and outside the College. Cultúrlann McAdam Ó Fiaich is situated just across the road whilst the College is also close to Cumann Cluain Ard. We aim to involve members of the society in all aspects of Irish culture, and new members are always welcome to join.

Main Contact:Cailín Fox
Number of Members:80+
Best thing about this Club:"Tá ár gcroí istigh inár dteanga dhúchais!"
Main Activities:Ranganna Gaeilge / Irish Classes, Turas chun na Gaeltachta / Trip to the Gaeltacht, turas chuig Oireachtas na Samhna / Trip to Oireachtas na Samhna
Social Activities:Oíche Airneáil / Night of traditional Irish music and storytelling – Samhain agus Bealtaine
Dinnéar na Roinne / Christmas Dinner (Nollaig)