Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy
News & Press Releases College News image

Irish Medium Conference

10 April 2017


The Irish Medium Research Unit at St Mary’s University College will host a conference on Wednesday, 3 May 2017. It will be an opportunity for teachers and leaders of learning in the sector to network and celebrate practice through a TeachMeet and for those who have carried out research into aspects of teaching and learning in Irish medium settings to present their findings.

There will be no charge for the conference, but delegates should register via Eventbrite. To register and for further information, visit the St Mary’s home page and follow the link:

 

Táimid ag scríobh chugat le hinsint duit faoi chomhdháil ar chúrsaí gaeloideachais a bheas á reáchtáil ag an Ionad taighde ar an Oideachas Lán-Ghaeilge anseo i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste ar an Chéadaoin 3 Bealtaine 2017. Deis a bheas ann ag múinteoirí agus ag ceannairí foghlama san earnáil gréasúnú agus eolas a chur ar chleachtas a chéile fríd Oid-ócáid (TeachMeet) agus ag daoine a bhfuil taighde déanta acu ar cheisteanna a bhaineas le teagasc agus foghlaim i suíomhanna gaelscolaíochta  a bhfionnachtana a chur i láthair.

Níl aon chostas ar chor ar bith i gceist ach caithfidh gach toscaire clárú don chomhdháil trí Eventbrite agus is féidir sin a dhéanamh ag an chomhartha Comhdháil (i litreacha buí) ar leathanach tosaigh shuíomh idirlín an choláiste áit ar féidir teacht ar a thuilleadh eolais.< back to News Archive