An tÁisaonad/The Irish Medium Resource Unit

Cúlra / Background

 

IMRU Photo Collage

 

Bunaíodh an tÁisaonad i 1998 le háiseanna oideachais (áiseanna ilmheán chomh maith le háiseanna clóbhuailte) a sholáthar d’earnáil na Gaelscolaíochta, ar comhchaighdeán agus ar comhphraghas lena gcothrom i mBéarla. Chomh maith le foilsiú na n-áiseanna, tá an tÁisaonad freagrach as a stóráil agus as a ndáileadh. Is cuid dhílis den soláthar don Ghaeloideachas é an tÁisaonad agus maoiníonn Foras na Gaeilge é. Tá cúigear d’fhoireann (ceathrar lánaimseartha, duine amháin páirtaimseartha) san Áisaonad, agus lorgaítear saineolas seachtrach in amanna—aistritheoirí agus múinteoirí, mar shampla. Chomh maith leis na foilseacháin, cuireann an tÁisaonad áiseanna ar fáil ar a shuíomh idirlín, agus cuirtear tacaíocht agus oiliúint ar fáil do scoileanna a bhíonn ag úsáid na n-áiseanna.

 

The Irish Medium Resource Unit was established in 1998 to provide educational resources (both multimedia and printed) for the Irish Medium sector that were of a standard and cost equivalent to those available in English. The IMRU publishes, stores and distributes these resources. The IMRU is an integral element of provision for Irish Medium Education and is funded by Foras na Gaeilge. The Unit has a team of five (four full-time and one part-time), but benefits sometimes from outside expertise, such as translators and teachers. As well as our published materials, the IMRU also provides downloadable resources via our website, and provides support and training to the schools using those resources.

Tá breis eolais ar fáil ar ár suíomh idirlín / More details are available on our website

 

http://www.aisaonad.org/