Irish and Irish-medium Professional Development

The College offers Irish-medium professional development for teachers and classroom assistants who work in the Irish-medium sector. Information on the M-level specialist options designed in Irish-medium Education can be found below.

 


MEd / Postgraduate Diploma - Specialist option : Irish and Irish-medium Education

 

Tá an roghachúrsa seo fóirsteanach dóibh siúd atá ag obair in earnáil na Gaelscolaíochta. Díreofar na modúil ar shaincheisteanna a bhaineann leis an oideachas trí mheán na Gaeilge agus dearadh iad le dea-chleachtas an tumoideachais a léiriú ag gach céim den oideachas. Gheobhaidh múinteoirí agus cleachtóirí deis, leis na modúil seo, machnamh a dhéanamh ar theoiricí agus ar chleachtas sa tumoideachas, ag fiosrú na bpróiseas agus na dtorthaí a bhaineann le teagasc, foghlaim agus measúnú i suíomhanna lán-Ghaeilge.

This option is for individuals working in the Irish-medium sector. The modules focus on a range of current issues relevant to Irish medium education and have been designed to reflect best practice in immersion education models at all phases. These courses will allow practitioners to explore and reflect on theoretical principles and classroom practice in immersion education by examining the processes and outcomes involved in learning, teaching and assessing in Irish medium settings
 
   
Further information on the can be found in the M-Level Prospectus.

 

Irish-medium Modules
EDC7043 Saibhreas agus Cruinneas na Gaeilge / Eloquence and Accuracy of Expression in Irish (10 point module)
EDC7044 An Fhoghlaim a Chur Chun Cinn i Suíomhanna Luathbhlianta Lán-Ghaeilge / Promoting Learning in Early Years Irish-Medium Settings (30 point module)
EDC7045 Ag Tacú le Litearthacht do Pháistí sa Rang Lán-Ghaeilge / Supporting Child Literacy in the Irish Medium Classroom (30 point module)
EDC7076 Gaeilge na Gaeltachta / Study of Native Irish Speech (20 point module)
   
NEW MODULE COMING SOON
Gaeilge Fheidhmiúil agus Aistriú Litríochta / Applied Irish and Literary Translation
 

Further Information and Application Procedure

Find out more about the M-Level Programme.

View the course summary.

View details of how to apply to the M-Level Programme at St Mary’s.