Foireann na Gaeilge

Irish and Irish-medium Staff

Dr Gabrielle Nig Uidhir Dr Seán Mac Corraidh Mr Padaí de Bléine Mr Micheál Martin
Dr Gabrielle Nig Uidhir Dr Sean Mac Corraidh Mr Padai de Bleine Mr Micheal Martin
Teagascóir Sinsearach Forbartha Comhordaitheoir ar an TICO don Iar-Bhunoideachas Lán-Ghaeilge Léachtóir Sinsearach Roinn na Gaeilge

Léachtóir Comhlach

Senior Tutor for Development Co-ordinator of Irish Medium Post Primary PGCE Senior Lecturer in Irish Department Associate Lecturer

An tÁisaonad
Mr Ciarán Ó Pronntaigh Ms Aingeal Nic an tSábhaisigh Mr Ciarán Ó Dornáin Mr Colm MacAindreasa Mr Gabhán Ó Dochartaigh
Photo of Mr Ciaran O'Pronntaigh Photo of Ms Ms Aingeal Nic an tSábhaisigh Photo of Mr Ciaran O Dornain Photo of Mr Colm MacAindreasa Photo of Mr Gabhan O Dochartaigh
Bainisteoir Comhairleoir Oideachais Riarthóir Teicneoir Eagarthóir
Manager Education Adviser Administrator Technician Editor