Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

Services & Information

[image required]

Job Title(s)Senior Lecturer in Irish Medium Education and Gaeilge
Coordinator of Irish Medium Post Primary PGCE
 
Phone No.+44 (0) 28 9026 8281 
Internal Phone No.ext. 281 
Emails.maccorraidh 

Departments

Irish Medium Education

Irish

International Office

Short Description

I teach Irish Language and Literacy, immersion education, Irish Medium Education and numeracy on BEd courses in the college as well as Irish Language and Literature on both BEd and LA courses. In terms of post-graduate studies, I supervise students undertaking master’s level dissertations in Education Studies. In conjunction with QUB and Ulster, I coordinate the Irish Language enhancement course to complement the post-primary PGCE courses offered in the schools of education in those two institutions.

Current Research

I am interested in the following areas:

• Modern Irish Literature;
• folklore and the Irish song tradition;
• the teaching of the grammar of Irish in immersion contexts;
• dialectology;
• onomastics;
• second language acquisition;
• interlanguage;
• immersion education pedagogy; and
• bilingual education.

Publications

Mac Corraidh, S. 2018. ‘Daoine nach gcoinneochadh comhrádh chúig bhomaite leis an mháthair a d’oil mé’: scríbhneoir par excellence Gaeilge agus agóideoir mioscaoiseach: cás casta Shéamuis Uí Ghrianna. Léachtaí Cholm Cille (Irisleabhar Mhá Nuad). Má Nuad: Ollscoil Mhá Nuad.

Mac Corraidh, S. 2018. ‘Bailiúchán téagartha, ilchineálach’, An tUltach, Eanáir, 2018 (léirmheas ar Walsh, J. and Ó Muircheartaigh, P. 2016. Aistí in ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil, LeabhairCOMHAR, Baile Átha Cliath.

Nig Uidhir, G., Mac Corraidh, S., Mhic Aoidh, E., McPolin, P., Nic Íomhair, A. 2017. Anailís ar Ghaeilge Dhaltaí Eochairchéim 3 sa Chóras Tumoideachais. Belfast: CCEA/SMUCB.

Mac Corraidh, S. 2016. ‘An tEolas Gairmiúil agus na Scileanna Teanga a Theastaíonn ó mhúinteoirí gaelscoile le cur chuige fónaice sa Ghaeilge a fheidhmiú’ in Ó Ceallaigh, TJ. agus Ó Laoire, M. (eag.) An Tumoideachas: Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála. Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (lgh. 191-201).

Mac Corraidh, S. 2016 ‘Seán Bán Mac Grianna: Ó Dhrandán Laoi an Amadáin Mhóir go cumadh Eipic na Yawla Móire’ in Ó Domagáin (eag.) in Ó Domagáin, G. (eag.) Éigse Loch Lao 3, Berlin, Ollscoil Uladh, lgh. 85-102.

Mac Corraidh, S. 2014. ‘ Gnéithe den Ghaeilge a labhair Seán Bán Mac Grianna as Rann na Feirste in Ó Corráin, A. agus Ó Néill, M. (eag.) Teangeolaíocht na Gaeilge XIII. Uppsala, Uppsala Universitet, lgh. 123-157.

Mac Corraidh, S. 2013. ‘ Sealbhú agus foghlaim na Gaeilge san Oideachas Lán-Ghaeilge’ in de Brún, F. agus Mac Mathúna, S. (eag) Éigse Loch Lao 2. Berlin: Curach Bhán Publications, lgh. 51-62.

Please use the Staff Directory if you wish to contact another member of staff.